Home Bestuur Vereniging Nieuws Links

Ledenvergadering op 14 maart 2016 om 20:00 uur in de TrijeDoarpen.

Uitvaartvereniging Kollumerzwaag, Veenklooster, Zwagerbosch


Uitvaartvereniging  Kollumerzwaag, Veenklooster, Zwagerbosch

Welkom bij uitvaartvereniging

Kollumerzwaag, Veenklooster, Zwagerbosch


Telefoonnummer bode 0630857534
KVK 40000442


Onze vereniging heeft de volgende diensten:


Wij staan voor u klaar in een verdrietige tijd.


Wij regelen en verzorgen de gehele uitvaart.

U hoeft zich in de moeilijke tijd geen zorgen te maken over praktische zaken.


Alle nota's betreffende de uitvaart worden eerst door onze penningmeester betaald.

U ontvangt daarna een nota van de penningmeester zonder de door ons verzorgde diensten.


Alle wensen ten aanzien van de uitvaart worden door ons gerespecteerd.


De leden zijn vaak persoonlijk bekenden van onze bode.


Wij hebben geen commercieel doel.


Onze bode is een ervaren uitvaartverzorger en wij hebben ervaren dragers.


Wij verzorgen de contacten met de verzekeringsmaatschappij,

wanneer de verzekerde som moet worden opgevraagd.


Onze vereniging verzorgt diensten voor mensen uit

het verzorgingsgebied van Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch.

Wij komen voort uit burenplicht. Dat voelen wij nog zo.

Het begrip verzorgingsgebied wil zeggen een wijde omgeving rond

de drie genoemde dorpen. U zult begrijpen dat het op een gegeven

moment niet meer loont om de diensten van de bode en de dragers

naar een verder gelegen plaats uit te zenden.


Onze vereniging is aangesloten bij de

Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland.

Voor onze leden betekent dit dat zij zich

gemakkelijk kunnen laten overschrijven

bij verhuizing buiten ons verzorgingsgebied.Word lid.