Uitvaartvereniging
© De Laatste Eer Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch  Kamer van Koophandel 40000442
DLEKollumerzwaag

Welkom

De Laatste Eer is er voor

haar leden

Onze vereniging De Laatste Eer

Kollumerzwaag, Veenklooster en

Zwagerbosch staat voor u klaar op de

moeilijkste momenten van uw leven.

U hoeft zich in de moeilijke tijd van het overlijden van uw dierbare geen zorgen te maken over de praktische zaken van de uitvaart; wij verzorgen de gehele uitvaart. Alle wensen ten aanzien van de uitvaart worden door ons gerespecteerd. Onze bode heeft een paar jaar ervaring in Kollumerzwaag en heeft inmiddels een goede naam opgebouwd. Ze is bekend met de mensen en de gebruiken binnen onze gemeenschap. De nota’s betreffende de uitvaart worden eerst door onze penningmeester betaald. U ontvangt daarna een gespecificeerde nota van de voor u verrichte diensten van de penningmeester. De vereniging verzorgt uitvaarten voor mensen uit het verzorgingsgebied van Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch. Het begrip verzorgingsgebied wil zeggen een wijde omgeving van de drie genoemde dorpen. U zult begrijpen dat het op een gegeven moment niet meer loont om de bode en de dragers naar een verder gelegen plaats te zenden. Wij komen voort uit burenplicht en dat voelen wij nog zo. De Laatste Eer Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. Voor onze leden betekent dit dat zij zich gemakkelijk kunnen laten overschrijven naar andere verenigingen bij verhuizing buiten ons verzorgingsgebied.

Bij een overlijden

belt u de bode van

DLE.

Het telefoonnummer van onze bode Clara Sijtsma is 06 3727 5348. U mag dag en nacht bellen. Bij geen gehoor kunt u bellen met 06 3085 7534 (Kaspersma Dokkum). De ledenvergadering 2022 vindt onder voorbehoud plaats op maandag 14 maart om 20.00 uur in de Trije Doarpen te Kollumerzwaag.
DLEKollumerzwaag

Welkom

De Laatste Eer is er voor

haar leden

Onze vereniging De Laatste Eer

Kollumerzwaag, Veenklooster en

Zwagerbosch staat voor u klaar op de

moeilijkste momenten van uw leven.

U hoeft zich in de moeilijke tijd van het overlijden van uw dierbare geen zorgen te maken over de praktische zaken van de uitvaart; wij verzorgen de gehele uitvaart. Alle wensen ten aanzien van de uitvaart worden door ons gerespecteerd. Onze bode heeft een paar jaar ervaring in Kollumerzwaag en heeft inmiddels een goede naam opgebouwd. Ze is bekend met de mensen en de gebruiken binnen onze gemeenschap. De nota’s betreffende de uitvaart worden eerst door onze penningmeester betaald. U ontvangt daarna een gespecificeerde nota van de voor u verrichte diensten van de penningmeester. De vereniging verzorgt uitvaarten voor mensen uit het verzorgingsgebied van Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch. Het begrip verzorgingsgebied wil zeggen een wijde omgeving van de drie genoemde dorpen. U zult begrijpen dat het op een gegeven moment niet meer loont om de bode en de dragers naar een verder gelegen plaats te zenden. Wij komen voort uit burenplicht en dat voelen wij nog zo. De Laatste Eer Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. Voor onze leden betekent dit dat zij zich gemakkelijk kunnen laten overschrijven naar andere verenigingen bij verhuizing buiten ons verzorgingsgebied.

Bij een overlijden belt u

de bode van DLE.

Het telefoonnummer van onze bode Clara Sijtsma is 06 3727 5348. U mag dag en nacht bellen. Bij geen gehoor kunt u bellen met 06 3085 7534 (Kaspersma Dokkum). De ledenvergadering 2022 vindt onder voorbehoud plaats op maandag 14 maart om 20.00 uur in de Trije Doarpen te Kollumerzwaag.
DLEKollumerzwaag
© De Laatste Eer Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch Kamer van Koophandel 40000442
Uitvaatverening