Uitvaartvereniging
 De Laatste Eer Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch  Kamer van Koophandel 40000442 DLEKollumerzwaag

Vereniging met 100 jaar ervaring

Burenplicht

In 2017 wordt de ledenvergadering gehouden op 13 maart 2017. Het bestuur maakt de datum elk jaar bekend door het te vermelden op deze site en door het plaatsen van een advertentie in de krant. De ledenvergaderingen worden veelal in maart gehouden. In de vergadering wordt onder andere de contributie voor het lopende boekjaar vastgesteld. Ook vragen van leden worden dan behandeld. In 2016 werd in de dorpen Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch deze folder verspreid. Onze vereniging verzorgt zonder winstoogmerk voor haar leden uitvaarten (begrafenissen en crematies). Wij zijn niet een verzekeringsmaatschappij; wij verlenen alleen diensten.

Contributie

Groep leden Via automatische incasso Via nota Kinderen jonger dan 18 jaar gratis lid gratis lid Leden 18 jaar en ouder € 14 € 16 Gezin Sinds 2013 incasso per lid € 30 Leden liefde en Plicht € 8 € 10 In 2013 zijn we er toe over gegaan om per lid te incasseren. Voorheen werd er per gezin geïncasseerd. Het voordeel van het per lid incasseren is dat het nu duidelijker is voor wie de incasso is; de naam van het lid en zijn lidnummer staan nu bij de incasso op het afschrift. Wij verzoeken de leden dan ook bij de correspondentie met de vereniging en vooral bij betalingen het lidnummer te vermelden. De kinderen van de leden zijn gratis lid. Het IBAN van de vereniging is NL61 RABO 0356446409 en de BIC is RABONL2U.

Ledenkorting

Het vergoedingspakket, dat door middel van onze diensten (in natura) aan onze leden wordt vergoed, is op de laatste ledenvergadering opnieuw vastgesteld op maximaal € 900. Eerst betaalt de vereniging alle nota's bijvoorbeeld van grafkisten, advertenties en rouwbrieven. Later krijgt de vertegenwoordigende nabestaande de verzamelnota van de vereniging met de totale kosten onder aftrek van de zogenaamde ledenkorting van € 900. De vergoeding bedraagt maximaal € 600 wanneer de erven geen gebruik maken van de diensten van de vereniging. Wel moeten de kosten van de uitvaart dan worden onderbouwd met nota's van verrichte diensten. De leden van Liefde en Plicht hebben recht op een ledenkorting van maximaal € 140. De kosten van de begrafenis of crematie zijn hoger dan de ledenkorting. Gemiddeld betaalden onze leden in 2016 € 3.500 voor de uitvaart. Dit is dus het bedrag nadat de ledenkorting van de kosten van de uitvaart was afgetrokken. Daarnaast moet er nog een grafsteen worden gekocht. Wij adviseren de leden, die denken dit niet te kunnen betalen, zich aanvullend te verzekeren. Ook u kunt zich aanmelden als lid. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In het kader van de AVG is de Uitvaartvereniging De Laatste Eer verplicht om haar leden in kennis te stellen van de persoonsgegevens die zij van haar leden vastlegt. Daarom heeft De Laatste Eer een pirvacystatement opgesteld. Dat statement is te downloaden via deze link.
© De Laatste Eer Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch      Kamer van Koophandel 40000442
DLEKollumerzwaag

Vereniging met 100

jaar ervaring

Burenplicht

In 2017 wordt de ledenvergadering gehouden op 13 maart 2017. Het bestuur maakt de datum elk jaar bekend door het te vermelden op deze site en door het plaatsen van een advertentie in de krant. De ledenvergaderingen worden veelal in maart gehouden. In de vergadering wordt onder andere de contributie voor het lopende boekjaar vastgesteld. Ook vragen van leden worden dan behandeld. In 2016 werd in de dorpen Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch deze folder verspreid. Onze vereniging verzorgt zonder winstoogmerk voor haar leden uitvaarten (begrafenissen en crematies). Wij zijn niet een verzekeringsmaatschappij; wij verlenen alleen diensten.

Contributie

Groep leden Via automatische incasso Via nota Kinderen jonger dan 18 jaar gratis lid gratis lid Leden 18 jaar en ouder € 14 € 16 Gezin Sinds 2013 incasso per lid € 30 Leden liefde en Plicht € 8 € 10 In 2013 zijn we er toe over gegaan om per lid te incasseren. Voorheen werd er per gezin geïncasseerd. Het voordeel van het per lid incasseren is dat het nu duidelijker is voor wie de incasso is; de naam van het lid en zijn lidnummer staan nu bij de incasso op het afschrift. Wij verzoeken de leden dan ook bij de correspondentie met de vereniging en vooral bij betalingen het lidnummer te vermelden. De kinderen van de leden zijn gratis lid. Het IBAN van de vereniging is NL61 RABO 0356446409 en de BIC is RABONL2U.

Ledenkorting

Het vergoedingspakket, dat door middel van onze diensten (in natura) aan onze leden wordt vergoed, is op de laatste ledenvergadering opnieuw vastgesteld op maximaal € 900. Eerst betaalt de vereniging alle nota's bijvoorbeeld van grafkisten, advertenties en rouwbrieven. Later krijgt de vertegenwoordigende nabestaande de verzamelnota van de vereniging met de totale kosten onder aftrek van de zogenaamde ledenkorting van € 900. De vergoeding bedraagt maximaal € 600 wanneer de erven geen gebruik maken van de diensten van de vereniging. Wel moeten de kosten van de uitvaart dan worden onderbouwd met nota's van verrichte diensten. De leden van Liefde en Plicht hebben recht op een ledenkorting van maximaal € 140. De kosten van de begrafenis of crematie zijn hoger dan de ledenkorting. Gemiddeld betaalden onze leden in 2016 € 3.500 voor de uitvaart. Dit is dus het bedrag nadat de ledenkorting van de kosten van de uitvaart was afgetrokken. Daarnaast moet er nog een grafsteen worden gekocht. Wij adviseren de leden, die denken dit niet te kunnen betalen, zich aanvullend te verzekeren. Ook u kunt zich aanmelden als lid. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In het kader van de AVG is de Uitvaartvereniging De Laatste Eer verplicht om haar leden in kennis te stellen van de persoonsgegevens die zij van haar leden vastlegt. Daarom heeft De Laatste Eer een pirvacystatement opgesteld. Dat statement is te downloaden via deze link.
Uitvaatverening