Uitvaartvereniging
 De Laatste Eer Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch  Kamer van Koophandel 40000442 DLEKollumerzwaag

Nieuws

2019: Ljochtsjesjûn op de begraafplaats in Kollumerzwaag

Op zondag 24 november 2019 organiseert de begrafenisvereniging De laatste Eer een Ljochtsjesjûn op de begraafplaats in Kollumerzwaag rondom de Hervormde kerk aan de Foarwei 141. Iedereen, jong en oud die een geliefde, familielid, vriend(in), buur of kennis heeft verloren wordt uitgenodigd om mee te doen aan de Ljochtsjesjûn. We gedenken alle overledenen. Alleen of met anderen stilstaan bij overledenen ongeacht waar deze begraven of gecremeerd zijn en ongeacht overtuiging. Een mooi verlichte route voert langs en over de begraafplaats met onder andere muziek. U mag ook uw eigen ljochtsje meenemen. We doen hierbij een oproep van te voren een foto van uw overledene(n) bij ons in te leveren. Wij maken hiervan een prachtige grote fotowand. U en uw familie zijn van harte welkom op 24 november om met ons samen te gedenken. Het is ook een mooie gelegenheid samen met uw naasten het graf van uw dierbare op te zoeken, maar wij gedenken ook hen die niet in Kollumerzwaag zijn begraven. Aanvang 18.30 uur. Verzamelen bij gebouw De Rank, Foarwei 139 Kollumerzwaag.

2012: Nieuwe dragerskleding

In 2012 zijn de dragers van De Laatste Eer in voorzien van nieuwe dragerskleding.

ALV 2016: Afscheid drager H. de Vries en voorzitterwisseling

In de algemene ledenvergadering van 13 maart 2017 heeft onze veniging afscheid genomen van onze drager H. de Vries. Hij was sinds 1959 drager bij de vereniging Liefde en Plicht en is dus bijna 60 jaar drager te Kollumerzwaag geweest. Hij werd hartelijk bedankt voor zijn werkzaamheden en de hij ontving een oorkonde van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. Tijdens de vergadering heeft onze voorzitter Sieberen Bosma te kennen gegeven dat ook hij stopt. Hij heeft 23 jaar zitting gehad in het bestuur, waarvan 12 jaar als voorzitter. Ook hij ontving een oorkonde van de Federatie. De algemene vergadering ging akkoord met de voordracht van het bestuur dat de heer Jacob de Vries zitting neemt in het bestuur als nieuwe voorzitter.

2010:  De Laatste Eer100 jaar

Al 100 jaar worden er door onze vereniging uitvaarten verzorgd voor haar leden. Op 21 januari 2010

werd er een jubileumfeest gehouden in De Trije Doarpen. De algehele leiding van de avond was in

handen van Teake van der Meer.

Kaspersma Uitvaartkistenfabriek, Steenhouwerij Buitenpost en Drukkerij Broersma hielden een

expositie van de diensten die zij verzorgen.

Lees het verslag van de avond.

2009: De uitvaartverenigingen van Kollumerzwaag gaan samen verder

In 2009 hebben de leden van Liefde en Plicht, de collegavereniging te Kollumerzwaag en de leden van de Laatste Eer Kollumerzwaag, Veenklooster, Zwagerbosch op hun afzonderlijke ledenvergaderingen besloten samen te gaan onder de naam De Laatste Eer. Op Kollumerzwaag is nu één uitvaartvereniging ontstaan met meer dan 3000 leden. Ook u kunt zich aanmelden als lid.
© De Laatste Eer Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch      Kamer van Koophandel 40000442
DLEKollumerzwaag

Nieuws

2019: Ljochtsjesjûn op de begraafplaats in

Kollumerzwaag

Op zondag 24 november 2019 organiseert de begrafenisvereniging De laatste Eer een Ljochtsjesjûn op de begraafplaats in Kollumerzwaag rondom de Hervormde kerk aan de Foarwei 141. Iedereen, jong en oud die een geliefde, familielid, vriend(in), buur of kennis heeft verloren wordt uitgenodigd om mee te doen aan de Ljochtsjesjûn. We gedenken alle overledenen. Alleen of met anderen stilstaan bij overledenen ongeacht waar deze begraven of gecremeerd zijn en ongeacht overtuiging. Een mooi verlichte route voert langs en over de begraafplaats met onder andere muziek. U mag ook uw eigen ljochtsje meenemen. We doen hierbij een oproep van te voren een foto van uw overledene(n) bij ons in te leveren. Wij maken hiervan een prachtige grote fotowand. U en uw familie zijn van harte welkom op 24 november om met ons samen te gedenken. Het is ook een mooie gelegenheid samen met uw naasten het graf van uw dierbare op te zoeken, maar wij gedenken ook hen die niet in Kollumerzwaag zijn begraven. Aanvang 18.30 uur. Verzamelen bij gebouw De Rank, Foarwei 139 Kollumerzwaag.

2010:  De Laatste Eer100 jaar

Al 100 jaar worden er door onze vereniging uitvaarten verzorgd voor haar leden. Op 21 januari 2010 werd er een jubileumfeest gehouden in De Trije Doarpen. De algehele leiding van de avond was in handen van Teake van der Meer. Kaspersma Uitvartkistenfabriek, Steenhouwerij Buitenpost en Drukkerij Broersma hielden een expositie van de diensten die zij verzorgen. Lees het verslag van de avond.
Uitvaatverening
© De Laatste Eer Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch      Kamer van Koophandel 40000442