Uitvaartvereniging
 De Laatste Eer Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch  Kamer van Koophandel 40000442 DLEKollumerzwaag

Bestuur

De volgende personen vormen het bestuur.

Bode Clara Sijtsma,  E.S. fan Burmaniastrjitte 14, 9101 AL Dokkum.   06 3727 5348 info@uitvaartbegeleidingsijtsma.nl www.uitvaartbegeleidingsijtsma.nl Voorzitter Dhr. J. de Vries, Kastanjehof 25, 9298 PC Kollumerzwaag.  0511 444434 j.devries41@knid.nl     Secretaresse Mevr. G. Kamminga - Postma, Foarwei 12, 9298 JL Kollumerzwaag.  0511 443683 secretariaat@DLEKollumerzwaag.nl       Penningmeester Dhr. D.W. van der Schaaf, Weth. Beerdastrjitte 6, 9298 PW Kollumerzwaag   0511 445118 penningmeester@DLEKollumerzwaag.nl      Lid Mevr. J.E. Tuinstra - Veenstra, Foarwei 243, 9298 JK Kollumerzwaag  0511  444350  cobytuinstra@hotmail.com       Lid De heer T. de Vries, Foarwei 46, 9298 JM Kollumerzwaag  0511 442597 t.devries07@knid.nl      Lid Mevr. H. Hietkamp - Kloosterman, Eastbroeksterwei 3, 9298 VZ Kollumerzwaag.  0511 441282 hhietkampkloosterman@gmail.com       Lid Dhr. E. de Boer, Foarwei 82, 9298 JN Kollumerzwaag  0511 443536 ea.deboer@knid.nl 

Laatste wensenboekje

In 2016 heeft het bestuur van De Laatste Eer Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch een laatste wensenboekje deur aan deur in de regio verspreid. We merken dat het in een behoefte voorzag, omdat er nog steeds om exemplaren van het boekje wordt gevraagd. U kunt het boekje ook downloaden.
© De Laatste Eer Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch      Kamer van Koophandel 40000442
DLEKollumerzwaag

Bestuur

De volgende personen

vormen het bestuur.

Bode Clara Sijtsma,  E.S. fan Burmaniastrjitte 14, 9101 AL Dokkum.   06 3727 5348 info@uitvaartbegeleidingsijtsma.nl  www.uitvaartbegeleidingsijtsma.nl Voorzitter Dhr. J. de Vries, Kastanjehof 25, 9298 PC Kollumerzwaag.  0511 444434 j.devries41@knid.nl     Secretaresse Mevr. G. Kamminga - Postma, Foarwei 12, 9298 JL Kollumerzwaag.  0511 443683 secretariaat@DLEKollumerzwaag.nl       Penningmeester Dhr. D.W. van der Schaaf, Weth. Beerdastrjitte 6, 9298 PW Kollumerzwaag   0511 445118 penningmeester@DLEKollumerzwaag.nl      Lid Mevr. J.E. Tuinstra - Veenstra, Foarwei 243, 9298 JK Kollumerzwaag  0511  444350  cobytuinstra@hotmail.com       Lid De heer T. de Vries, Foarwei 46, 9298 JM Kollumerzwaag  0511 442597 t.devries07@knid.nl      Lid Mevr. H. Hietkamp - Kloosterman, Eastbroeksterwei 3, 9298 VZ Kollumerzwaag.  0511 441282 hhietkampkloosterman@gmail.com       Lid Dhr. E. de Boer, Foarwei 82, 9298 JN Kollumerzwaag  0511 443536 ea.deboer@knid.nl 

Laatste wensenboekje

In 2016 heeft het bestuur van De Laatste Eer Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch een laatste wensenboekje deur aan deur in de regio verspreid. We merken dat het in een behoefte voorzag, omdat er nog steeds om exemplaren van het boekje wordt gevraagd. U kunt het boekje ook downloaden.
Uitvaatverening